WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T50N2040 釋迦譜

shi4 jia1 pu3

しゃかふ

史傳部   
僧祐 seng1 you4 そうゆう  [撰]   5 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正50T20401
高麗30K10470690
中華052H11380477-0634 c0-d0e1臧本(7 juan) 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1468--
Other縮-致1,卍-27.3,國-史傳6

Structural Division

 1. 釋迦始祖劫初刹利相承姓譜 shi4 jia1 shi3 zu3 jie2 chu1 sha1 li4 xiang4 cheng2 xing4 pu3
 2. 釋迦賢劫初姓瞿曇縁譜 shi4 jia1 xian2 jie2 chu1 xing4 qu2 tan2 yuan2 pu3
 3. 釋迦近世祖始姓釋縁譜 shi4 jia1 jin4 shi4 zu3 shi3 xing4 shi4 yuan2 pu3
 4. 釋迦降生釋種成佛縁譜 shi4 jia1 jiang4 sheng1 shi4 zhong4 cheng2 fo2 yuan2 pu3
 5. 釋迦在七佛末種姓衆數同異譜 shi4 jia1 zai4 qi1 fo2 mo4 zhong4 xing4 zhong4 shu3 tong2 yi4 pu3
 6. 釋迦同三千佛縁譜 shi4 jia1 tong2 san1 qian1 fo2 yuan2 pu3
 7. 釋迦内外族姓名譜 shi4 jia1 nei4 wai4 zu2 xing4 ming2 pu3
 8. 釋迦弟子姓釋縁譜 shi4 jia1 di4 zi3 xing4 shi4 yuan2 pu3
 9. 釋迦四部名聞弟子譜 shi4 jia1 si4 bu4 ming2 wen2 di4 zi3 pu3
 10. 釋迦從弟調達出家縁記 shi4 jia1 cong2 di4 tiao2 da2 chu1 jia1 yuan2 ji4
 11. 釋迦從阿那律跋提出家記 shi4 jia1 cong2 a1 na3 lü4 ba2 ti2 chu1 jia1 ji4
 12. 釋迦從弟孫陀羅難陀出家縁記 shi4 jia1 cong2 di4 sun1 tuo2 luo2 nan2 tuo2 chu1 jia1 yuan2 ji4
 13. 釋迦子羅云出家縁記 shi4 jia1 zi3 luo2 yun2 chu1 jia1 yuan2 ji4
 14. 釋迦姨母大愛道出家記 shi4 jia1 yi2 mu3 da4 ai4 dao4 chu1 jia1 ji4
 15. 釋迦父淨飯王泥c0-aca7記 shi4 jia1 fu4 jing4 fan4 wang2 ni2 yuan2 ji4
 16. 釋迦母摩那夫人記 shi4 jia1 mu3 mo2 na3 fu1 ren2 ji4
 17. 釋迦姨母大愛道泥c0-aca7縁 shi4 jia1 yi2 mu3 da4 ai4 dao4 ni2 yuan2 yuan2
 18. 釋迦滅宿業縁記 shi4 jia1 mie4 su4 ye4 yuan2 ji4
 19. 釋迦竹園精舍縁記 shi4 jia1 zhu2 yuan2 jing1 she4 yuan2 ji4
 20. 釋迦祇c0-aca7精舍縁記 shi4 jia1 qi2 yuan2 jing1 she4 yuan2 ji4
 21. 釋迦髮爪塔縁記 shi4 jia1 fa4 zhao3 ta3 yuan2 ji4
 22. 釋迦天上四塔縁記 shi4 jia1 tian1 shang4 si4 ta3 yuan2 ji4
 23. 優填王造釋迦栴檀像記 you1 tian2 wang2 zao4 shi4 jia1 zhan1 tan2 xiang4 ji4
 24. 波斯匿王造釋迦金像記 bo1 si1 ni4 wang2 zao4 shi4 jia1 jin1 xiang4 ji4
 25. 阿育王弟出家造釋迦石像記 a1 yu4 wang2 di4 chu1 jia1 zao4 shi4 jia1 shi2 xiang4 ji4
 26. 釋迦留影在石室記 shi4 jia1 liu2 ying3 zai4 shi2 shi4 ji4
 27. 釋迦雙樹般涅槃記 shi4 jia1 shuang1 shu4 ban1 nie4 pan2 ji4
 28. 釋迦八國分舍利記 shi4 jia1 ba1 guo2 fen1 she4 li4 ji4
 29. 釋迦天上龍宮舍利寶塔記 shi4 jia1 tian1 shang4 long2 gong1 she4 li4 bao3 ta3 ji4
 30. 釋迦龍宮佛cx-2555塔記 shi4 jia1 long2 gong1 fo2 zi1 ta3 ji4
 31. 阿育王造八萬四千塔記 a1 yu4 wang2 zao4 ba1 wan4 si4 qian1 ta3 ji4
 32. 釋迦獲八萬則千塔宿縁記 shi4 jia1 huo4 ba1 wan4 ze2 qian1 ta3 su4 yuan2 ji4
 33. 釋迦法滅盡縁記 shi4 jia1 fa3 mie4 jin4 yuan2 ji4
 34. 釋迦法滅盡相記 shi4 jia1 fa3 mie4 jin4 xiang4 ji4

 35. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02