WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) ’†‰Ø (Nr. Vol.) ™Â Nanjio Other


Z1500059 –¼Œö–@ŠìŽu

ming2 gong1 fa3 xi3 zhi4

Žj™B•”  –¾ 
‰ÄŽ÷–F xia4 shu4 fang1   [S]   4 Šª

Canonical Sources

CanonVol.Nr.Page
™Â1500059

Structural Division

  1. y ã:@‘å“‚ŒÌŽOåUŒºš÷–@Žtsóˆê ( shang4 | da4 tang2 gu4 san1 zang4 xuan2 zang4 fa3 shi1 xing2 zhuang4 yi1
  2. y‘å“‚ŽOåU‘å•ÕæS–@Žt“ƒ–Á•À˜z ( da4 tang2 san1 zang4 da4 bian4 jue2 fa3 shi1 ta3 ming2 bing4 xu4 )
  3. y‘å“‚ŽOåUŒºš÷–@Žt•\Œ[ •sŠ®z ( da4 tang2 san1 zang4 xuan2 zang4 fa3 shi1 biao3 qi3 bu4 wan2 )
  4. y ‰º:@‘厜‰¶Ž›‘å–@ŽtŠîŒö“ƒ–Á•À˜z ( xia4 | da4 ci2 en1 si4 da4 fa3 shi1 ji1 gong1 ta3 ming2 bing4 xu4 )
  5. y‘å“‚‘厜‰¶Ž›–@ŽtŠîŒö”èz ( da4 tang2 da4 ci2 en1 si4 fa3 shi1 ji1 gong1 bei1 )
  6. y“‚‘¾@c’éŒä»ŠîŒö櫋Lz ( tang2 tai4 zong1 huang2 di4 yu4 zhi4 ji1 gong1 zan4 ji4 )
  7. y‘å“‚‘厜‰¶Ž›‘åŽtá`櫁z ( da4 tang2 da4 ci2 en1 si4 da4 shi1 hua4 zan4 )
  8. ySãS—Hæӏ˜z ( xin1 jing1 you1 zan4 xu4 )
  9. y“‚ŒÌ”’”nŽ›Žå–|桌dÀ_“ƒ”è•À˜z ( tang2 gu4 bai2 ma3 si4 zhu3 fan1 yi4 hui4 zhao3 shen2 ta3 bei1 bing4 xu4 )
  10. y‘åŽü¼–¾Ž›ŒÌ‘å“¿š¢‘ª–@Žt˜Åäq—˜“ƒ–Á•À˜z ( da4 zhou1 xi1 ming2 si4 gu4 da4 de2 yuan2 ce4 fa3 shi1 fo2 she4 li4 ta3 ming2 bing4 xu4 )

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02