WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) ’†‰Ø (Nr. Vol.) ™Â Nanjio Other


T32N1650 焎x˜Åˆö‰˜_

pi4 zhi1 fo2 yin1 yuan2 lun4

‚Ñ‚á‚­‚µ‚Ԃ‚¢‚ñ‚Ë‚ñ‚ë‚ñ

˜_W•” 
Ž¸æ¡ shi1 yi4 ‚µ‚‚₭  [æ¡]   2 Šª

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
‘吳32T1650473
‚—í29K09780570
’†‰Ø050H10630134-0148 ‚—íäh–{ ‹àähœAŸŽ›–{
Nanjio--N1262--
Otherk-åU4,™Â-22.6,š -˜_6

Structural Division

  1. ”g—…“æš ‰¤Œå焎x˜Å‰ bo1 luo2 na4 guo2 wang2 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  2. •ã‘Š‘h–€Œå焎x˜Å‰ fu3 xiang4 su1 mo2 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  3. ŒŽˆ¤‘åbŒå焎x˜Å‰ yue4 ai4 da4 chen2 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  4. ‰¤äqé‘å’·ŽÒŒå焎x˜Å‰ wang2 she4 cheng2 da4 zhang3 zhe3 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  5. ”g—…“æš ‰¤ŒŽoŒå焎x˜Å‰ bo1 luo2 na4 guo2 wang2 yue4 chu1 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  6. Säqœ\š ‰¤‘å’éŒå焎x˜Å‰ ju1 she4 mi2 guo2 wang2 da4 di4 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  7. Säqœ\š ‰¤Œå焎x˜Å‰ ju1 she4 mi2 guo2 wang2 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  8. ”g—…“æš ‰¤eŒRŒå焎x˜Å‰ bo1 luo2 na4 guo2 wang2 qin1 jun1 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2
  9. çz—֐¹‰¤Žâ¬ŽqŒå焎x˜Å‰ zhuan4 lun2 sheng4 wang2 ji4 xiao3 zi3 wu4 pi4 zhi1 fo2 yuan2

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02