WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T24N1458 根本薩婆多部律攝

gen1 ben3 sa4 po2 duo1 bu4 lü4 she4

こんぽんせついっさいうぶりつしょう

Alternative title: 有部律攝  you3 bu4 lü4 she4

律部   
尊者勝友 zun1 zhe3 sheng4 you3 そんじゃしょうゆう
義淨 yi4 jing4 ぎじょう  [譯]   14 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正24T1458525
高麗24K09340001
中華042H10190001-0196 高麗臧本 金臧廣勝寺本 c0-d0e1臧本
Nanjio--N1127--
Other縮-寒6,卍-19.3,國-律17

Structural Division

 1. 初部 chu1 bu4
  1. 四波羅市迦法 si4 bo1 luo2 shi4 jia1 fa3
   1. 不淨行學處 bu4 jing4 xing2 xue2 chu3
   2. 不興取學處 bu4 xing1 qu3 xue2 chu3
   3. 斷生命學處 duan4 sheng1 ming4 xue2 chu3
   4. 妄説自得上生法學處 wang4 shuo1 zi4 de2 shang4 sheng1 fa3 xue2 chu3
  2. 二部 er4 bu4
   1. 故泄精學處 gu4 xie4 jing1 xue2 chu3
    1. 二不定法 er4 bu4 ding4 fa3
   2. 獨女學處 du2 nü3 xue2 chu3
   3. 説鄙惡語學處 shuo1 bi3 e4 yu3 xue2 chu3
   4. 索供養學處 suo3 gong1 yang3 xue2 chu3
   5. 媒嫁學處 mei2 jia4 xue2 chu3
   6. 造小房學處 zao4 xiao3 fang2 xue2 chu3
   7. 造大寺學處 zao4 da4 si4 xue2 chu3
   8. 無根謗學處 wu2 gen1 bang4 xue2 chu3
   9. 假根謗學處 jia3 gen1 bang4 xue2 chu3
   10. 破僧逮諫學處 po4 seng1 dai3 jian4 xue2 chu3
   11. 助伴破僧伽違諫學處 zhu4 ban4 po4 seng1 jia1 wei2 jian4 xue2 chu3
   12. 汚家逮諫學處 wu1 jia1 dai3 jian4 xue2 chu3
   13. 惡性違諫學處 e4 xing4 wei2 jian4 xue2 chu3
  3. 三部 san1 bu4
   1. 三十尼薩祇波逸底迦法 san1 shi2 ni2 sa4 qi2 bo1 yi4 di3 jia1 fa3
    1. 有長衣不分別學處 you3 chang2 yi1 bu4 fen1 bie2 xue2 chu3
    2. 離三衣學處 li2 san1 yi1 xue2 chu3
    3. 一月衣學處 yi1 yue4 yi1 xue2 chu3
    4. 使非親尼浣故衣學處 shi3 fei1 qin1 ni2 huan4 gu4 yi1 xue2 chu3
    5. 取非親尼學處 qu3 fei1 qin1 ni2 xue2 chu3
    6. 從非親居士婦乞衣學處 cong2 fei1 qin1 ju1 shi4 fu4 qi3 yi1 xue2 chu3
    7. 過量乞衣學處 guo4 liang4 qi3 yi1 xue2 chu3
    8. 知俗人許與衣就万學處 zhi1 su2 ren2 xu3 yu3 yi1 jiu4 wan4 xue2 chu3
    9. 勸共作衣學處 quan4 gong4 zuo4 yi1 xue2 chu3
    10. 過限索衣學處 guo4 xian4 suo3 yi1 xue2 chu3
    11. 用野c6-6179絲作c6-5d4b具學處 yong4 ye3 can2 si1 zuo4 ju4 xue2 chu3
    12. 用純黒羊毛作c6-5d4b具學處 yong4 chun2 hei1 yang2 mao2 zuo4 ju4 xue2 chu3
    13. 過分數作c6-5d4b具學處 guo4 fen1 shu3 zuo4 ju4 xue2 chu3
    14. 減六年作新c6-5d4b具學處 jian3 liu4 nian2 zuo4 xin1 ju4 xue2 chu3
    15. 作新尼師但那不用故帖學處 zuo4 xin1 ni2 shi1 dan4 na3 bu4 yong4 gu4 tie4 xue2 chu3
    16. 自擔羊毛過三踰膳那學處 zi4 dan1 yang2 mao2 guo4 san1 yu2 shan4 na3 xue2 chu3
    17. 使非親尼治羊毛學處 shi3 fei1 qin1 ni2 zhi4 yang2 mao2 xue2 chu3
    18. 捉金銀等學處 zhuo1 jin1 yin2 deng3 xue2 chu3
    19. 出息求利學處 chu1 xi1 qiu2 li4 xue2 chu3
    20. 賣買學處 mai4 mai3 xue2 chu3
    21. 畜長鉢過十日不分別學處 xu4 chang2 bo1 guo4 shi2 ri4 bu4 fen1 bie2 xue2 chu3
    22. 乞鉢學處 qi3 bo1 xue2 chu3
    23. 自乞縷使非親織師織作衣學處 zi4 qi3 lü3 shi3 fei1 qin1 zhi1 shi1 zhi1 zuo4 yi1 xue2 chu3
    24. 勸非親織師識衣學處 quan4 fei1 qin1 zhi1 shi1 shi4 yi1 xue2 chu3
    25. 奪衣學處 duo2 yi1 xue2 chu3
    26. 過後畜急施衣學處 guo4 hou4 xu4 ji2 shi1 yi1 xue2 chu3
    27. 在阿蘭若處c0-dfa2六夜離衣學處 zai4 a1 lan2 ruo4 chu3 luo2 liu4 ye4 li2 yi1 xue2 chu3
    28. 預前求過後用雨浴衣學處 yu4 qian2 qiu2 guo4 hou4 yong4 yu3 yu4 yi1 xue2 chu3
    29. 廻衆物入已學處 hui2 zhong4 wu4 ru4 yi3 xue2 chu3
    30. 眼過七日藥學處 yan3 guo4 qi1 ri4 yao4 xue2 chu3
   2. 九十波逸底迦法 jiu3 shi2 bo1 yi4 di3 jia1 fa3
    1. 故妄語學處 gu4 wang4 yu3 xue2 chu3
    2. c0-b8e4語學處 hui3 zi3 yu3 xue2 chu3
    3. 離間語學處 li2 jian1 yu3 xue2 chu3
    4. 發擧殄諍羯磨學處 fa1 ju3 tian3 zheng4 jie2 mo2 xue2 chu3
    5. 與女人説法過五六語學處 yu3 nü3 ren2 shuo1 fa3 guo4 wu3 liu4 yu3 xue2 chu3
    6. 與未近圓人同讀誦學處 yu3 wei4 jin4 yuan2 ren2 tong2 du2 song4 xue2 chu3
    7. 向未近圓人説他麁罪學處 xiang4 wei4 jin4 yuan2 ren2 shuo1 ta1 cu1 zui4 xue2 chu3
    8. 實得上人法向未近圓人説學處 shi2 de2 shang4 ren2 fa3 xiang4 wei4 jin4 yuan2 ren2 shuo1 xue2 chu3
    9. 謗廻衆利物學處 bang4 hui2 zhong4 li4 wu4 xue2 chu3
    10. 輕呵戒學處 qing1 he1 jie4 xue2 chu3
    11. 壞生種學處 huai4 sheng1 zhong4 xue2 chu3
    12. 嫌毀輕賤學處 xian2 hui3 qing1 jian4 xue2 chu3
    13. 違惱言教學處 wei2 nao3 yan2 jiao4 xue2 chu3
    14. 不擧c6-5d4b具學處 bu4 ju3 ju4 xue2 chu3
    15. 不擧草c6-5d4b具學處 bu4 ju3 cao3 ju4 xue2 chu3
    16. 牽他出僧房學處 qian1 ta1 chu1 seng1 fang2 xue2 chu3
    17. c3-2f7e惱觸他學處 qi3 nao3 chu4 ta1 xue2 chu3
    18. 故放身坐臥脱脚牀學處 gu4 fang4 shen1 zuo4 wo4 tuo1 jiao3 chuang2 xue2 chu3
    19. 用蟲水學處 yong4 chong2 shui3 xue2 chu3
    20. 造大寺過限學處 zao4 da4 si4 guo4 xian4 xue2 chu3
    21. 衆石差教授c0-d06c蒭尼學處 zhong4 shi2 cha1 jiao4 shou4 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
    22. 教授至日暮學處 jiao4 shou4 zhi4 ri4 mu4 xue2 chu3
    23. 謗他爲飮食故教授學處 bang4 ta1 wei4 yin3 shi2 gu4 jiao4 shou4 xue2 chu3
    24. 與非親尼衣學處 yu3 fei1 qin1 ni2 yi1 xue2 chu3
    25. 與非親尼作衣學處 yu3 fei1 qin1 ni2 zuo4 yi1 xue2 chu3
    26. c0-d06c蒭尼同行學處 yu3 bi4 chu2 ni2 tong2 xing2 xue2 chu3
    27. c0-d06c蒭尼同乘一船學處 yu3 bi4 chu2 ni2 tong2 cheng2 yi1 chuan2 xue2 chu3
    28. 獨與女人屏處坐學處 du2 yu3 nü3 ren2 ping2 chu3 zuo4 xue2 chu3
    29. 獨與尼屏處坐學處 du2 yu3 ni2 ping2 chu3 zuo4 xue2 chu3
    30. c0-d06c蒭尼讃歎得食學處 zhi1 bi4 chu2 ni2 zan4 tan4 de2 shi2 xue2 chu3
    31. 展轉食學處 zhan3 zhuan4 shi2 xue2 chu3
    32. 施一食過受學處 shi1 yi1 shi2 guo4 shou4 xue2 chu3
    33. 過三鉢受食學處 guo4 san1 bo1 shou4 shi2 xue2 chu3
    34. 足食學處 zu2 shi2 xue2 chu3
    35. 勸足食學處 quan4 zu2 shi2 xue2 chu3
    36. 別衆食學處 bie2 zhong4 shi2 xue2 chu3
    37. 非時食學處 fei1 shi2 shi2 xue2 chu3
    38. 食會觸食學處 shi2 hui4 chu4 shi2 xue2 chu3
    39. 不受食學處 bu4 shou4 shi2 xue2 chu3
    40. 索美食學處 suo3 mei3 shi2 xue2 chu3
    41. 受用有蟲水學處 shou4 yong4 you3 chong2 shui3 xue2 chu3
    42. 有食家c3-2f7e坐學處 you3 shi2 jia1 qi3 zuo4 xue2 chu3
    43. 有食家c3-2f7e立學處 you3 shi2 jia1 qi3 li4 xue2 chu3
    44. 與無衣外道男女食學處 yu3 wu2 yi1 wai4 dao4 nan2 nü3 shi2 xue2 chu3
    45. 觀軍學處 guan1 jun1 xue2 chu3
    46. 軍中過二宿學處 jun1 zhong1 guo4 er4 su4 xue2 chu3
    47. 動亂兵軍學處 dong4 luan4 bing1 jun1 xue2 chu3
    48. c0-d06c蒭學處 da3 bi4 chu2 xue2 chu3
    49. 以手擬c0-d06c蒭學處 yi3 shou3 ni3 bi4 chu2 xue2 chu3
    50. 覆藏他麁罪學處 fu4 zang4 ta1 cu1 zui4 xue2 chu3
    51. 共至俗家不與食學處 gong4 zhi4 su2 jia1 bu4 yu3 shi2 xue2 chu3
    52. 觸火學處 chu4 huo3 xue2 chu3
    53. 與欲己更遮學處 yu3 yu4 ji3 geng1 zhe1 xue2 chu3
    54. 與未近圓生同室宿過二夜學處 yu3 wei4 jin4 yuan2 sheng1 tong2 shi4 su4 guo4 er4 ye4 xue2 chu3
    55. 不捨惡見違諫學處 bu4 she3 e4 jian4 wei2 jian4 xue2 chu3
    56. 隨捨置生學處 sui2 she3 zhi4 sheng1 xue2 chu3
    57. 攝受惡見求寂學處 she4 shou4 e4 jian4 qiu2 ji4 xue2 chu3
    58. 着不壞色衣學處 zhuo2 bu4 huai4 se4 yi1 xue2 chu3
    59. 捉寶學處 zhuo1 bao3 xue2 chu3
    60. 非時浴學處 fei1 shi2 yu4 xue2 chu3
    61. 殺傍生學處 sha1 bang4 sheng1 xue2 chu3
    62. 故惱c0-d06c蒭學處 gu4 nao3 bi4 chu2 xue2 chu3
    63. 以指撃c3-5a3c他學處 yi3 zhi3 ji2 li4 ta1 xue2 chu3
    64. 水中戲學處 shui3 zhong1 xi4 xue2 chu3
    65. 與女人同室宿學處 yu3 nü3 ren2 tong2 shi4 su4 xue2 chu3
    66. 恐怖c0-d06c蒭學處 kong3 bu4 bi4 chu2 xue2 chu3
    67. 藏他衣鉢學處 zang4 ta1 yi1 bo1 xue2 chu3
    68. 他寄衣不問主cx-2551着學處 ta1 ji4 yi1 bu4 wen4 zhu3 zhe2 zhao2 xue2 chu3
    69. 以衆教罪謗清淨c0-d06c蒭學處 yi3 zhong4 jiao4 zui4 bang4 qing1 jing4 bi4 chu2 xue2 chu3
    70. 與女人同道行學處 yu3 nü3 ren2 tong2 dao4 xing2 xue2 chu3
    71. 與賊同道行學處 yu3 zei2 tong2 dao4 xing2 xue2 chu3
    72. 與減年者受近圓學處 yu3 jian3 nian2 zhe3 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
    73. 壞生地學處 huai4 sheng1 di4 xue2 chu3
    74. 過四月索食學處 guo4 si4 yue4 suo3 shi2 xue2 chu3
    75. 遮傳教學處 zhe1 chuan2 jiao4 xue2 chu3
    76. 默聽評論學處 mo4 ting1 ping2 lun4 xue2 chu3
    77. 不與欲默然起去學處 bu4 yu3 yu4 mo4 ran2 qi3 qu4 xue2 chu3
    78. 不慕敬學處 bu4 mu4 jing4 xue2 chu3
    79. 飮酒學處 yin3 jiu3 xue2 chu3
    80. 非時入聚落石囑c0-d06c蒭學處 fei1 shi2 ru4 ju4 luo4 shi2 zhu3 bi4 chu2 xue2 chu3
    81. 食前食後詣餘家學處 shi2 qian2 shi2 hou4 yi4 yu2 jia1 xue2 chu3
    82. 入王宮學處 ru4 wang2 gong1 xue2 chu3
    83. 不攝耳聽戒作不知語學處 bu4 she4 er3 ting1 jie4 zuo4 bu4 zhi1 yu3 xue2 chu3
    84. 用牙角作針筒學處 yong4 ya2 jiao3 zuo4 zhen1 tong3 xue2 chu3
    85. 過量作牀學處 guo4 liang4 zuo4 chuang2 xue2 chu3
    86. 草木綿貯牀學處 cao3 mu4 mian2 zhu4 chuang2 xue2 chu3
    87. 過量作尼師但那學處 guo4 liang4 zuo4 ni2 shi1 dan4 na3 xue2 chu3
    88. 過量作覆瘡衣學處 guo4 liang4 zuo4 fu4 chuang1 yi1 xue2 chu3
    89. 過量作雨浴衣學處 guo4 liang4 zuo4 yu3 yu4 yi1 xue2 chu3
    90. 與佛等過量作衣學處 yu3 fo2 deng3 guo4 liang4 zuo4 yi1 xue2 chu3
   3. 四部 si4 bu4
    1. 四波羅底提舍尼法 si4 bo1 luo2 di3 ti2 she4 ni2 fa3
     1. 從非親尼受食學處 cong2 fei1 qin1 ni2 shou4 shi2 xue2 chu3
     2. 受尼指授食學處 shou4 ni2 zhi3 shou4 shi2 xue2 chu3
     3. 學家受食覺處 xue2 jia1 shou4 shi2 jue2 chu3
     4. 阿蘭若住處外受食學處 a1 lan2 ruo4 zhu4 chu3 wai4 shou4 shi2 xue2 chu3
    2. 五部 wu3 bu4
     1. 衆學法 zhong4 xue2 fa3
     2. 七滅諍法 qi1 mie4 zheng4 fa3

   This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

   Release 2.0A Last modified: 2002-12-02